-Er is een pagina met muziekfragmenten die op de computer te beluisteren zijn.

-Er is een
werkenlijst met muzikale composities.

-Er is een
harp bladzijde

-Er zijn
Foto's van enkele muziekactiviteiten (o.a. Poitín, Victoria Trio, Pali Féléus & Gypsy Band).

-Er is meer informatie over Bouke's activiteiten als beroepsmusicus te vinden o.a. op
www.boukefeleus.com.